AUŠRĖNAI

                Kaimas, esantis Radviliškio rajone, Šiaulėnų seniunijoje. Į rytus nuo Aušrėnų teka upė Beržė, šalimais yra Mažuolių miškas. Yra senosios kapinaitės, paminklas 1863 m. sukilimo vadui Adomui Bitei atminti.  Adomas Bitė - valstietis. 1863 m. kovo mėn. įstojo į T. Kušleikos būrį. Su M. Gedgaudu buvo pasiustas į Šiaulių apskritį rinkti ginklų ir savanorių. Vėliau priklausė M. Gedgaudo būriui. 1863 m. balandžio 28 d. dalyvavo kautynėse netoli Krakių ir Lenčių (Krakių valsčius), birželio 20 d. – prie Žaiginio. M. Gedgaudui 1863 m. birželio 18 d. patekus į nelaisvę vadovavo būriui. Rugpjūčio 15 d. kovėsi prie Mažuolių, rugsėjo 8 d. – prie Žąsaičių, rugsėjo 11 d. – prie Budrių, spalio 27 d. – prie Notiniškių Šiaulių apskrityje. 1863 m. pabaigoje (ar 1864 m. pradžioje) palikęs būrį V. Povilanskiui išvyko į Prancūziją parūpinti ginklų ir užsienio valstybių pagalbos, bet sukilimui pralaimėjus nebegrįžo. Gyveno Paryžiuje. Dalyvavo Paryžiaus komunos kovose.